Find Our Centre

Sytner Group are very proud to represent Volkswagen Commercial Vehicles. To find our North Wales centre, simply enter your postcode or location below.

Customer Feedback

At Sytner Group our customers are our number one priority. If you would like to discuss your experience at North Wales Volkswagen Van Centre, please feel free to contact us directly using the links below.

Adrian Waring Franchise Director
Nigel Conroy Divisional Managing Director

Latest News

All the latest news and events from Volkswagen Van Centre North Wales

A heritage spanning 60 years Volkswagen Commercial Vehicles View the Range

About Sytner Volkswagen Commercials

Passionate about Customer Service

Sytner Group are proud to represent Volkswagen Commercial Vehicles at a state-of-the-art centre in Llandudno Junction, North Wales.

As part of the authorised Volkswagen Van Centre network, the team at North Wales Volkswagen Van Centre are committed to always providing the best possible service, offering specialist guidance and advice in the purchase of your next vehicle.

In addition to new and used vehicle sales, the full-service Commercial Vehicle centre offers a suite of support services that will ensure that your vehicle continues to deliver the performance you expect.

We look forward to seeing you soon.

Cerbydau Masnachol

Yn angerddol am Wasanaethau i Gwsmeriaid

Yn ogystal â’n delwriaethau Volkswagen, mae Grŵp Sytner yn falch o gynrychioli Cerbydau Masnachol Volkswagen yn y ganolfan newydd sbon yng Nghyffordd Llandudno, Gogledd Cymru.

Yn ogystal â gwerthu cerbydau newydd ac ail law, mae ein canolfan cerbydau masnachol gwasanaeth llawn yn cynnig ystod o wasanaethau cymorth a fydd yn sicrhau bod eich cerbyd yn perfformio i’r safon rydych chi’n ei ddisgwyl.

Fel rhan o’r rhwydwaith Canolfan Fan Volkswagen awdurdodedig, mae’r tîm yng Ngherbydau Masnachol Gogledd Cymru wedi ymrwymo i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl bob amser, gan gynnig arweiniad a chyngor arbenigol wrth i chi brynu eich cerbyd nesaf.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.