North Wales SEAT

LeftRight
Next
Prev

Address

The Point, Conwy Road, Llandudno Junction, North Wales, LL31 9AY United Kingdom

Telephone

Sales: 01492 880 288
Service: 01492 880 105

Business Hours

Monday 08:30 - 18:30 Tuesday 08:30 - 18:30
Wednesday 08:30 - 18:30 Thursday 08:30 - 18:30
Friday 08:30 - 18:00 Saturday 08:30 - 17:30
Sunday 10:00 - 16:00
Monday 08:00 - 17:30 Tuesday 08:00 - 17:30
Wednesday 08:00 - 17:30 Thursday 08:00 - 17:30
Friday 08:00 - 17:30 Saturday 08:30 - 12:00
Sunday Closed

Car Search

View the current selection of used and nearly new cars available at North Wales SEAT

28 Approved used cars in stock

Latest News

All the latest news from across our SEAT dealerships.

Customer Feedback

At Sytner Group, our customers are our number one priority. If you would like to discuss your experience at our North Wales SEAT dealership, please feel free to contact us directly using the links below.

Nathan Smith Brand Manager

About North Wales SEAT

At Sytner SEAT we currently stock the full range of both brand New SEAT cars together with a wide range of Approved Used SEAT vehicles. We also offer a full range of Aftersales services.

Here at our North Wales branch we aim to deliver the best possible service every day and make your visit both memorable and beneficial.​

We hope you enjoy browsing our website and find the SEAT car or service you are looking for.

If for any reason you are unable to find what you were looking for then please contact our Brand Manager, Stephen Winder, who will be more than happy to discuss your requirements. We sincerely hope to see you in person very soon.

Ynglŷn â SEAT Gogledd Cymru​

Yn Sytner SEAT rydym ar hyn o bryd yn cadw amrywiaeth llawn y ddau frand geir SEAT newydd ynghyd ag ystod eang o gerbydau SEAT Ddefnyddir Cymeradwy. Rydym hefyd yn cynnig ystod lawn o wasanaethau aftersales.

Yma yn ein cangen Gogledd Cymru ein nod yw darparu'r gwasanaeth gorau posibl bob dydd a gwneud eich ymweliad cofiadwy a buddiol.

Rydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau pori ein gwefan ac yn dod o hyd i'r car SEAT neu'r gwasanaeth yr ydych yn chwilio amdano.

Os am unrhyw reswm nad ydych yn gallu dod o hyd i'r hyn roeddech yn chwilio amdano, yna cysylltwch â'n Rheolwr Brand, Stephen Winder, a fydd yn fwy na pharod i drafod eich gofynion. Rydym yn mawr obeithio eich gweld yn bersonol yn fuan iawn.