ŠKODA North Wales

LeftRight

Address

The Point, Conwy Road, Llandudno Junction, North Wales, LL31 9AY United Kingdom

Telephone

Sales: 01492 880 119
Service: 01492 880 167

Business Hours

Monday Closed Tuesday Closed
Wednesday Closed Thursday Closed
Friday Closed Saturday Closed
Sunday Closed
Monday Closed Tuesday Closed
Wednesday Closed Thursday Closed
Friday Closed Saturday Closed
Sunday Closed

Our dealership may be temporarily closed, but our Sales Team are still here to help. If you're looking to buy a car, please contact the dealership. We'll be happy to assist.

The workshop facility at Volkswagen North Wales will remain open to support key workers with their ŠKODA’s urgent service needs. In order to ensure the safety of colleagues and customers, please contact us to make an appointment before you travel to the dealership.

Car Search

View the current selection of used and nearly new cars available at ŠKODA North Wales

48 Approved used cars in stock

Latest News

All the latest news from SKODA North Wales.

Customer Feedback

At Sytner Group our customers are our number one priority. If you would like to discuss your experience at ŠKODA North Wales, please feel free to contact us directly using the links below.

Nathan Smith Brand Manager
0% Customer Satisfaction
We are passionate about Customer Service
Our customers' feedback is vital and we thank those who have already taken part in our on-going Customer Satisfaction Survey. During the last three months the team at ŠKODA North Wales have scored a 0% positive response.

About ŠKODA North Wales

Located in Llandudno junction, ŠKODA North Wales , the new, purpose built showroom can be found at The Point, Conwy Road, a short distance from junction 19 of the A55.

Passionate about the brand and it’s reputation, the team at ŠKODA North Wales, strive to deliver the best possible service to each and every customer. With both Welsh and English speaking Sales Advisors, the team are on hand to give you the best advice whether you are looking for a new or used car.

The state of the art facilities showcase the full award winning model-line-up, from the visually dynamic Fabia to the new Superb, the pinnalce of the ŠKODA range, available for demonstration seven days a week.​

With the ŠKODA APPROVED used vehicle programme, ŠKODA North Wales take the uncertainty out of buying a used car, so you don't have to worry about anything but choosing the right car for you from the vast selection of used vehicles in stock.

In addition to new and used car sales, SKODA North Wales also offer a host of aftersales services, keeping you on the road and ensuring your car continues to deliver the performance you expect.

We look forward to welcoming you to SKODA North Wales soon.

Ynglŷn â Skoda Gogledd Cymru

Wedi'i leoli yn Cyffordd Llandudno, Skoda Gogledd Cymru, gall y ystafell arddangos newydd, a adeiladwyd yn bwrpasol ar gael yn The Point, Ffordd Conwy, nepell o gyffordd 19 o'r A55.

Angerddol am y brand ac mae'n enw da, mae'r tîm yn Skoda Gogledd Cymru, yn ymdrechu i ddarparu'r gwasanaeth gorau posibl i bob cwsmer. Gyda Ymgynghorwyr Gwerthu y Gymraeg a'r Saesneg eu hiaith, mae'r tîm wrth law i roi'r cyngor gorau a ydych yn chwilio am gar newydd neu a ddefnyddir i chi.

Mae cyflwr y cyfleusterau diweddaraf arddangos y dyfarniad llawn buddugol model-lein-up, o'r Fabia deinamig yn weledol i'r Superb newydd, mae'r pinnalce yr ystod Skoda, sydd ar gael ar gyfer arddangos saith diwrnod yr wythnos.

Gyda'r Skoda gymeradwyo rhaglen cerbyd a ddefnyddir, Skoda Gogledd Cymru yn cymryd yr ansicrwydd allan o brynu car a ddefnyddir, felly nid oes rhaid i chi boeni am unrhyw beth ond dewis y car iawn i chi o'r dewis helaeth o gerbydau a ddefnyddir mewn stoc.

Yn ogystal â gwerthu ceir newydd a ddefnyddir, Skoda Gogledd Cymru hefyd yn cynnig llu o wasanaethau aftersales, cadw chi ar y ffordd a sicrhau bod eich car yn parhau i ddarparu perfformiad yr ydych yn disgwyl.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i Skoda Gogledd Cymru cyn bo hir.