Customer Feedback

At Sytner Group our customers are our number one priority. If you would like to discuss your experience at ŠKODA North Wales, please feel free to contact us directly using the links below.

Adam Jordan Divisional Managing Director
Adrian Waring Managing Director

About Sytner ŠKODA

Passionate about Customer Service

Sytner Group are proud to represent ŠKODA in our North Wales dealership, located in LLandudno junction. The new, purpose built showroom can be found at The Point, Conwy Road conveniently located a short distance from junction 19 of the A55.

The state of the art facilities showcase the complete model-line-up, from the visually dynamic Fabia to the new Superb, the pinnalce of the ŠKODA range, alongside a wide selection of ŠKODA Approved used cars.

As part of the authorised ŠKODA dealership network, the team of expertly trained Technicians at ŠKODA North Wales are on hand to maintain, service, repair and MOT your car and get you back on the road as quickly as possible.

We look forward to seeing you soon.

Gwybodaeth am Sytner SKODA

Yn angerddol am Wasanaethau i Gwsmeriaid

Mae Grŵp Sytner yn falch o gynrychioli SKODA yn ein delwriaeth yng Ngogledd Cymru a leolir yng Nghyffordd Llandudno. Dewch o hyd i’r ystafell arddangos newydd a phwrpasol yn The Point, Ffordd Conwy, sydd wedi’i leoli’n gyfleus ger cyffordd 19 yr A55.

Mae’r ganolfan a’i chyfleusterau newydd sbon yn gartref i’r casgliad cyflawn o fodelau, o’r Fabia dynamig i’r Superb newydd, uchafbwynt casgliad SKODA, a hynny ochr yn ochr â dewis eang o geir ail law sydd wedi’u cymeradwyo gan SKODA.

Fel rhan o rwydwaith ddelwriaeth awdurdodedig SKODA, mae tîm o dechnegwyr medrus wrth law i gynnal, i wasanaethu, i atgyweirio ac i gynnal MOT ar eich cerbyd er mwyn sicrhau eich bod yn ôl y tu ôl i’r llyw cyn gynted â phosibl.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan.

nd.auto.require(['jquery'], function ($) { var jQuery = $; });